Projekty aktuální

V letošním roce jsme uspěli v grantové výzvě Nadace AVAST  - SPOLU DO ŽIVOTA pro rok 2019 - 2021. Náš projekt byl podpořen mezi deseti nejlepšími projekty v republice. Prostředky využijeme na financování zájmových kroužků  a příměstského tábora pro děti s poruchou autistického spektra, proškolení studentů, kteří budou schopni odborně se dětem věnovat, a programy pro rodiče těchto dětí - sdílecí skupiny se zapojením odborníků, přednášky a semináře, poradenství i terapie a koordinaci těchto aktivit. Děkujeme za podporu."


  Na první tři měsíce tohoto roku nás zachránila Nadace VIGO a poskytla nám prostředky na Modré odpoledne – asistenty dětí a koordinátorku aktivit. Děkujeme.

 


OLIVY pro rodiče a děti

  V letošním roce nám opravdu přeje štěstí. MPSV nám poskytlo přes 70% požadované dotace! Můžeme tak nabídnout kromě tradičních přednášek, seminářů a kurzů i poradenství a např. videotrénink interakcí. S chutí se pouštíme do práce také proto, že jsme dostali i dostatek prostředků na podporu týmu! Děkujeme.      

Podpora z Magistrátu města Olomouce

MMOL  i letos podpořilo činnost centraČástka bude určena na Tátafest, spotřební materiál, pronájem, vybavení a dofinancování personálního zajištění centra. Děkujeme za podporu, která není pouze finanční. Máme možnost se účastnit jednání komunitního plánování a pracovní skupiny prorodinné politiky.      

 Podpora z Olomouckého kraje

Olomoucký kraj letos podpořil naši činnost. Děkujeme za podporu, kterou využijeme především na Tátafest, propagaci a nájem centra, vybavení a spotřební materiál a dofinancování mezd pracovníků centra. Podpora také není jenom finanční, kraj nám pomáhá s propagací Tátafestu a oceňováním Tátů roku.