Poradenství a terapie

Videotrénink interakcí VTI

Mgr. Iveta Valentová, PhD

Stává se u Vás doma opakovaně, že dítě odsekává, hádá se, odmítá s Vámi mluvit? Že se komunikaci s dítětem sami raději vyhnete? Pak je dobré pozvat si videotrenérku Ivetu, která Vaši komunikaci natočí a bude si s Vámi povídat o tom, co se v interakci vlastně děje. Natáčí běžné komunikační situace (10 až 30 min). Sami si přitom vyberete, co se má natočit. Měla by to být chvíle, kdy je Vám spolu dobře, tedy příjemné bezproblémové situace, kdy se komunikace daří (např. hra s dítětem, společná večeře). Naučíte se postupně, jak využít toho, co již umíte, pro to, aby to „nežádoucí“ a „nemilé“ ustoupilo „příjemnému“ a „funkčnímu“. Takový postup zopakujete 3x – 4x, aby nastala trvalá změna, kterou si přejete. Video souží jako mikroskop, pomáhá nám více si porozumět.

Poradenství – pro rodiče a děti - nácvik dovedností pro přípravu do školy a práce s výchovnými hranicemi v rodině -

Mgr. Zdenka Štefanidesová

Neposlouchá? Nechce se učit? Vy nevíte, jak to udělat, abyste se každý den u úkolů nebo domácích povinností nerozčílili? Služba Vám pomůže
 • Nastavit fungující pravidla pro všechny
 • Poradí, jak to doma udělat, aby bylo učení zajímavé
 • Jak se dítěte ptát na školu, jak ho ocenit
 • Jak ho vést k samostatnosti
 • Jak se dohodnout na tom, aby všichni v rodině věděli o pravidlech a postupovali podobně
Aktuálně:  Jak komunikovat se školou během distančního vzdělávání?  Jak mapovat společně s dítětem jeho přístup a pokroky v oblasti vzdělávání?

  KOUČOVÁNÍ PRO PÁRY/RODIČE  

Mgr. Hana Kroupová

V jakémkoliv stádiu vztahu:
 • Chcete pracovat na svém vztahu a předcházet neshodám?
 • Máte pocit, že někdy každý mluvíte jinou řečí?
 • Máte pocit, že už to nejde dál, protože se nikdy neshodnete?
 • Nebo už rozbíháte maraton rozvodového řízení?
Přijďte, a budete moct sami ovlivňovat, co se bude dít dál a nenecháte se „unášet“ okolnostmi.

 

   

KARIÉRNÍ KOUČOVÁNÍ                                          

Mgr. Hana Kroupová

 • Máte jasno v tom, co vlastně chcete dělat?
 • Znáte své talenty?
 • Dokážete využít svůj potenciál?
 • Naplňuje vás to, co děláte?
Pro všechny, kteří se chtějí zdokonalovat, pracovats radostí a efektivněji, rozvinout osobní a pracovnípotenciál, zvýšit si sebevědomí nejen v pracovním procesu. Vydejte se s námi na cestu, kde společně objevíme, jak využít vaše skutečné nadání.    
   

Poradenství a terapie pro rodiny s dětmi s Aspergerovým syndromem nebo vysoce funkčním autismem

Neurovývojová terapie (NVT) - Mgr. Kateřina Přikrylová

Neurovývojová terapie (NVT) – inhibice primárních reflexů. Přetrvávající primární reflexy mohou být příčinou mnoha problémů učení a chování. Bývají často přítomné u osob s PAS, ADHD dyslexii, dyspraxii, s logopedickými problémy, brání správnému psychomotorickému vývoji dítěte. NVT je založena na teorii replikace , tj. je možné replikovat konkrétní etapy vývoje prostřednictvím opakování pohybových vzorů založených na časném vývoji. Tím je možné facilitovat normální vývoj a eliminovat mnohé z fyzikálních, akademických a emocionálních problémů způsobených přítomností primárních reflexů.

Feuersteinova metoda instrumentálního obohacení (FIE) - Mgr. Iveta Křepelová

Jedná se o ucelený systém pracovních listů, které rozvíjí poznávací funkce, učí smysluplně a dává dítěti jistotu, že zvládne problémy, se kterými se setkává. Cílem metody je učit děti myslet v souvislostech, strukturovat a organizovat poznatky, plánovat činnosti, vytvářet strategie a zároveň zlepšovat slovní zásobu a schopnost vyjadřování.

Nácvik zvládání problémového chování ve školním i domácím prostředí

- Mgr. Zdenka Štefanidesová

Základním posláním nabízené služby je motivování dítěte a pečujících osob (rodičů) k nastavení efektivních pravidel a struktury podoby domácí přípravy dítěte do školy.
Během konzultací všichni členové rodiny získají informace a dovednosti, jak vytvářet podnětné domácí prostředí pro přípravu dítěte do školy, jakým způsobem projevovat zájem o prožitky dítěte spojené se vzdělávacím procesem, jak vést dítě k samostatnosti při přípravě do školy a především jak ocenit aktivitu a úspěšnost dítěte. A nastavit pravidla jeho chování.

   

PŘIHLÁŠKA K ÚČASTI NA AKCI

Přihláška - poradenství a terapie
Sending