Poradenství a terapie

  Najděte klíč ke svému (nejen) pracovnímu talentu 

 Mgr. Dita Palaščáková a Mgr. Sabina Masopustová

Máte jasno v tom, co vlastně chcete dělat? Znáte své talenty? Dokážete využít svůj potenciál? Naplňuje vás to, co děláte? Nabízíme zdarma dvě ukázková koučovací sezení pro všechny, kteří se chtějí zdokonalovat, pracovat s radostí a efektivněji, rozvinout osobní a pracovní potenciál,zvýšit si sebevědomí nejen v pracovním procesu. Vydejte se s námi na cestu, kde společně objevíme, jak využít vaše skutečné nadání.

Videotrénink interakcí VTI

Mgr. Iveta Valentová, PhD

Stává se u Vás doma opakovaně, že dítě odsekává, hádá se, odmítá s Vámi mluvit? Že se komunikaci s dítětem sami raději vyhnete? Pak je dobré pozvat si videotrenérku Ivetu, která Vaši komunikaci natočí a bude si s Vámi povídat o tom, co se v interakci vlastně děje. Natáčí běžné komunikační situace (10 až 30 min). Sami si přitom vyberete, co se má natočit. Měla by to být chvíle, kdy je Vám spolu dobře, tedy příjemné bezproblémové situace, kdy se komunikace daří (např. hra s dítětem, společná večeře). Naučíte se postupně, jak využít toho, co již umíte, pro to, aby to „nežádoucí“ a „nemilé“ ustoupilo „příjemnému“ a „funkčnímu“. Takový postup zopakujete 3x – 4x, aby nastala trvalá změna, kterou si přejete. Video souží jako mikroskop, pomáhá nám více si porozumět.

Poradenství – pro rodiče a děti - nácvik dovedností pro přípravu do školy a práce s výchovnými hranicemi v rodině -

Mgr. Zdenka Štefanidesová

Neposlouchá? Nechce se učit? Vy nevíte, jak to udělat, abyste se každý den u úkolů nebo domácích povinností nerozčílili? Služba Vám pomůže
  • Nastavit fungující pravidla pro všechny
  • Poradí, jak to doma udělat, aby bylo učení zajímavé
  • Jak se dítěte ptát na školu, jak ho ocenit
  • Jak ho vést k samostatnosti
  • Jak se dohodnout na tom, aby všichni v rodině věděli o pravidlech a postupovali podobně
Aktuálně:  Jak komunikovat se školou během distančního vzdělávání?  Jak mapovat společně s dítětem jeho přístup a pokroky v oblasti vzdělávání?

  Komunikace mezi partnery 

Mgr. Hana Kroupová

Jste v situaci, kdy :  
  • • Nefunguje komunikace mezi Vámi a chcete na tom pracovat
  • • Neshodnete se na podstatných věcech rodinného života
  • • Už uvažujete o rozvodu, ale nevíte, co všechno může přinést
  • • Už je rozvod v procesu a nejste na všem dohodnut
Můžete přijít v páru i jednotlivě a zvážit možnosti, jestli chcete do vztahu investovat a něco měnit (zejména v komunikaci) nebo jak to udělat, aby rozvod tolik nebolel Vás a Vaše děti.    
   

Sandplay terapie pro rodiny s dětmi –                   Bc. Tereza Vránová

Sandplay/Sandtray (herní pískoviště) nabízí prostor pro setkání s klientem a navázání kontaktu prostřednictvím hry v písku nebo práci se symboly. Tato technika povzbuzuje klienta ke hře, k zapojení jeho kreativního myšlení, spontánnosti a svobodného vyjádření. V prostoru pískoviště, které je jasně ohraničené a bezpečné, může pracovat každý (děti/dospívající/dospělí), kteří se chtějí podívat na svoje témata/problémy z jiného úhlu pohledu. Pro děti může být sandplay nástrojem, jak lépe vyjádřit to, co vnitřně prožívají bez toho, aby obtížně hledaly slova pro své vnitřní prožívání. Pro své ,,obrazy v písku”  klienti využívají různé figurky, symboly nebo i vodu či písek.
   

Poradenství a terapie pro rodiny s dětmi s Aspergerovým syndromem nebo vysoce funkčním autismem

Neurovývojová terapie (NVT) - Mgr. Kateřina Přikrylová

Neurovývojová terapie (NVT) – inhibice primárních reflexů. Přetrvávající primární reflexy mohou být příčinou mnoha problémů učení a chování. Bývají často přítomné u osob s PAS, ADHD dyslexii, dyspraxii, s logopedickými problémy, brání správnému psychomotorickému vývoji dítěte. NVT je založena na teorii replikace , tj. je možné replikovat konkrétní etapy vývoje prostřednictvím opakování pohybových vzorů založených na časném vývoji. Tím je možné facilitovat normální vývoj a eliminovat mnohé z fyzikálních, akademických a emocionálních problémů způsobených přítomností primárních reflexů.

Feuersteinova metoda instrumentálního obohacení (FIE) - Mgr. Iveta Křepelová

Jedná se o ucelený systém pracovních listů, které rozvíjí poznávací funkce, učí smysluplně a dává dítěti jistotu, že zvládne problémy, se kterými se setkává. Cílem metody je učit děti myslet v souvislostech, strukturovat a organizovat poznatky, plánovat činnosti, vytvářet strategie a zároveň zlepšovat slovní zásobu a schopnost vyjadřování.

Nácvik zvládání problémového chování ve školním i domácím prostředí - Mgr. Zdenka Štefanidesová

Základním posláním nabízené služby je motivování dítěte a pečujících osob (rodičů) k nastavení efektivních pravidel a struktury podoby domácí přípravy dítěte do školy. Během konzultací všichni členové rodiny získají informace a dovednosti, jak vytvářet podnětné domácí prostředí pro přípravu dítěte do školy, jakým způsobem projevovat zájem o prožitky dítěte spojené se vzdělávacím procesem, jak vést dítě k samostatnosti při přípravě do školy a především jak ocenit aktivitu a úspěšnost dítěte. A nastavit pravidla jeho chování.

Psychologické poradenství při řešení krizových situacích v rodině a ve škole  - Mgr. Ondřej Toth

Poradenství je určeno rodinám, které se nachází v náročné situaci a potřebují rychlou pomoc a usměrnění při zvládání problémového chování svého dítěte doma nebo ve škole.

PŘIHLÁŠKA K ÚČASTI NA AKCI

Přihláška - poradenství a terapie
Sending