Všestranně podporuje rodiče, aby vědomě přistupovali s respektem  ke svým dětem ( i se specifickými potřebami - Aspergerův syndrom), i k sobě navzájem (a to i v rozvodové situaci).

Olivy jsou věčně zelené, olivy nesou plody až po dvacátém roce a působí blahodárně. Jsou jako ženy...   Rodinné centrum OLIVY:
  • Nabízí příjemné prostředí pro rodiče a děti
  • Vzdělává rodiče - zejména v oblastech komunikace, výchovy, uplatnění na trhu práce
  • Nabízí programy pro rodiny v krizi, zejména pro rodiny v době rozvodu
  • Otevírá centrum rodinám s dětmi s lehčí poruchou autistického spektra
  • Nabízí poradenství a terapie s odborníky (oblasti komunikace, nastavování pravidel, školní příprava, specifické terapie pro děti s PAS)
  • Pořádá společné akce s aktivní účastí rodin s dětmi - Tátafest
  • Podporuje rovné příležitosti, zdůrazňují hodnoty rodiny, mezigeneračních vztahů, aktivního mateřství a otcovství
  • Pořádá kreativní programy pro děti i dospělé
  • Spolupracuje s ostatními rodinnými a mateřskými centry v Olomouckém kraji