Tým

 Mgr. Hana Kroupová

Zakladatelka a jednatelka sdružení. Od roku 2007 spolupracovala s mateřskými centry v Olomouckém kraji, od roku 2011 vede rodinné centrum.   V Olivách se stará o náplň programu, řízení, psaní a administraci projektů a navazování spolupráce s organizacemi i firmami. Má ráda zpěv, děti a tvořivost.    V rodinném centru se také věnuje klubu R+R. Věnuje se i mediaci, zejména rodinné a v současné době i mediaci ve školním prostředí.

 Jana Dostálková Baciak

koordinátorka RC OLIVY a jednatelka PVVC z.s. na Sv. Kopečku u Olomouce  - bydlí na Sv. Kopečku u Olomouce a je maminkou 4 dětí. U nás vede Miniškolku ( adaptační program před vstupem do MŠ) a lektoruje Přirozené a efektivní vzdělávání pro rodiče. Kromě toho vede i příměstské tábory pro děti 5 - 8 let i v jiných mateřských centrech. Všechno co dělá pro druhé, dělá s láskou.

   

  Mgr. Alena Kohoutová Šedivá, PhD.

Vystudovala Přírodovědeckou fakultu UK v Bratislavě, obor zoologie. Dlouhodobě se zabývala výzkumem živočichů v Akademii věd ČR a v Slovenské akademii věd, krátkodobě pracovala jako environmentální poradce v Kalifornii a učitel jízdy na koni pro děti 6-12 let. Byla také spoluorganizátorkou dětského jezdeckého tábora. V poslední době se věnuje hlavně rodině, výchově svých dvou malých dětí a zajímá se o alternativní vzdělávání a vzdělávání a výchovu dětí se speciálními potřebami. Má ráda přírodu, sport, fotografování a cestování. V rodinném centru Olivy  se stará o propagaci.

Mgr. Tereza Vaščáková

Bydlí v Olomouci. Maminka 3,5 ročního chlapečka, nyní na mateřské dovolené. Vystudovala fyzioterapii na Univerzitě Karlově v Praze. Dlouhodobě pracovala jako fyzioterapeutka v neziskové organizaci, která se zaměřuje na hendikepované děti. Držitelka několika certifikátů (např. míčková facilitace, masáže pro těhotné, baby masáže atd.). Má ráda rodinu, sport a cestování. V rodinném centru vede dětskou herničku a muzikohry.lenka kruzikovaMgr. Lenka Kružíková, Ph.D.

muzikoterapeutka, lektorka vyučující na univerzitě, hudební a speciální pedagožka, zpěvačka, milující manželka, kuchařka a kulinářka, usmívající se tanečnice, vášnivá cestovatelka, a tak vše možné, hlavně ku radosti v životě :). Věnuje se lektorské činnosti v oblasti hudební výchovy, muzikoterapie, speciální pedagogiky, případně jiných oblastí, směřujících k podpoře a rozvoji dítěte. Spolupracuje mj. s Univerzitou Palackého v Olomouci, Sítí mateřských center, kde je stálým lektorem. Své zkušenosti načerpala také během dlouhodobé studijní stáže ve Spojených státech amerických a Anglii.


 

Mgr. Martin Fafejta, Ph.D.

lektor - sociolog a přednášející na Filozofické fakultě Univerzity Palackého, kde se mj. věnuje problematice otcovství.

Je členem Pracovní skupiny muži a rovnost žen a mužů při Úřadu vlády ČR. Již sedm let má ve střídavé péči dvě dcery.

 

Tereza 2
Bc. Tereza Vránová

vystudovala bakalářský obor Charitní a sociální práce na univerzitě Palackého v Olomouci. Jako sociální pracovnice pracovala ve Fondu ohrožených dětí, na Magistrátu města Olomouce a v Mediačním centru Olomouc, kam se po mateřské dovolené i vrátila. V roce 2011 vymyslela a uvedla do praxe ojedinělý program pro děti, které společně s rodiči procházejí obdobím změny tj. rozchod/rozvod, pod názvem Dětský průvodce světem rozvodu. S tímto programem působí jak v Olomouci, tak i v Praze. Lektoruje své dva akreditované kurzy týkající se problematiky rozpadu rodiny.