Tým

 Mgr. Hana Kroupová

Zakladatelka a jednatelka sdružení. Od roku 2007 spolupracovala s mateřskými centry v Olomouckém kraji, od roku 2011 vede rodinné centrum.   V Olivách se stará o náplň programu, řízení, psaní a administraci projektů a navazování spolupráce s organizacemi i firmami. Má ráda zpěv, děti a tvořivost.    V rodinném centru se také věnuje klubu R+R. Věnuje se i mediaci, zejména rodinné a v současné době i mediaci ve školním prostředí.
 

Mgr. Martina Kunčíková

koordinátorka RC OLIVY. Vystudovala obor sociologie andragogika na Filozofické fakultě v Olomouci. Během dalšího studia působila na Katedře sociologie andragogiky a kulturní antropologie, pracovala jako koordinátorka projektu Protipředsudkové workshopy pro žáky základních a středních škol se zaměřením na multikulturní výchovu. Během působení na UP se zapojila také do projektu Pampaedie, školy zájmového vzdělávání, jejíž cílem bylo především rozšířit nabídku volnočasových aktivit ve městě Olomouci. Spolupracovala také s neziskovou organizací SPOLU, kde působila jako osobní asistentka a vedla kurz Aktivní sociální učení, jehož cílem je podpora lidí se zdravotním, primárně mentálním postižením při zapojení do běžného života.
V současnosti se věnuje především svým dvěma dětem - Matěj (5,5) a Verunka (necelé 3 roky). Má ráda přírodu, tvořivost, filmy a především svoji rodinu. V minulosti se podílela na organizaci skautských táborů a akcí pro děti.

  Mgr. Alena Kohoutová Šedivá, PhD.

Vystudovala Přírodovědeckou fakultu UK v Bratislavě, obor zoologie. Dlouhodobě se zabývala výzkumem živočichů v Akademii věd ČR a v Slovenské akademii věd, krátkodobě pracovala jako environmentální poradce v Kalifornii a učitel jízdy na koni pro děti 6-12 let. Byla také spoluorganizátorkou dětského jezdeckého tábora. V poslední době se věnuje hlavně rodině, výchově svých dvou malých dětí a zajímá se o alternativní vzdělávání a vzdělávání a výchovu dětí se speciálními potřebami. Má ráda přírodu, sport, fotografování a cestování. V rodinném centru Olivy  se stará o propagaci.

Jana Fojtíková

Vystudovala UP v Olomouci obor matematika-chemie, od roku 1998 učí na Slovanském gymnáziu. Momentálně na mateřské dovolené (má v péči 2 děti: Lucinka 5 let, Sárka 2 roky). Má ráda tanec, věnovala se Irskému stepu a irskému tanci, v DDM vede kroužek stepu už od VŠ. Má ráda cestování (procestovala Norsko, Španělsko, Thajsko, Austrálii i Nový Zéland). Ráda chodí s batohem po horách v tichosti bez přítomnosti davů turistů jako v Albánii, v Kyrgizstánu nebo v Gruzii. Věnovala se thajským masážím, studovala je 4 měsíce v mezinárodní škole masáží (ITM) v Thajsku. V Olivách vede úterní herničku s programem.

Mgr. Tereza Vaščáková

Bydlí v Olomouci. Maminka 3,5 ročního chlapečka, nyní na mateřské dovolené. Vystudovala fyzioterapii na Univerzitě Karlově v Praze. Dlouhodobě pracovala jako fyzioterapeutka v neziskové organizaci, která se zaměřuje na hendikepované děti. Držitelka několika certifikátů (např. míčková facilitace, masáže pro těhotné, baby masáže atd.). Má ráda rodinu, sport a cestování. V rodinném centru vede dětskou herničku a muzikohry.


 

 Jana Dostálková Baciak

jednatelka PVVC z.s. na Sv. Kopečku u Olomouce  - bydlí na Sv. Kopečku u Olomouce a je maminkou 4 dětí. U nás vede Miniškolku ( adaptační program před vstupem do MŠ) a lektoruje Přirozené a efektivní vzdělávání pro rodiče. Kromě toho vede i příměstské tábory pro děti 5 - 8 let i v jiných mateřských centrech. Všechno co dělá pro druhé, dělá s láskou.
 Mgr. Iva Pospíšilová

Vystudovala Pedagogickou fakultu v Olomouci, obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ. V rámci dalšího studia krátkodobě působila na Pedagogické fakultě, poté pracovala na Rektorátu Univerzity Palackého na Oddělení dalšího vzdělávání a v celo univerzitním projektu POMEZI.
V současné chvíli pracuje na České školní inspekci jako Odborný rada - školní inspektor. Má dvě dcerky - Adinku (4 roky) a Zorku (2,5 roku). Je také certifikovanou lektorkou T.E.T. Školy bez poražených a vede kurzy pro pedagogické pracovníky. Rovněž je certifikovanou instruktorkou programu BABY SIGNS a GO KIDS. Kurzy a semináře se zaměřují na znakování s batolátky, Montessori aktivity a také témata týkající se emocí v raně sourozeneckých vztazích a rozvojem emoční inteligence u dětí do tří let.
Má ráda tanec, hudbu, sport. V minulosti se věnovala pořádání dětských táborů.Věří, že dobře žít, znamená nežít jen pro sebe.

Bc. Tereza Vránová

vystudovala bakalářský obor Charitní a sociální práce na univerzitě Palackého v Olomouci. Jako sociální pracovnice pracovala ve Fondu ohrožených dětí, na Magistrátu města Olomouce a v Mediačním centru Olomouc, kam se po mateřské dovolené i vrátila. V roce 2011 vymyslela a uvedla do praxe ojedinělý program pro děti, které společně s rodiči procházejí obdobím změny tj. rozchod/rozvod, pod názvem Dětský průvodce světem rozvodu. S tímto programem působí jak v Olomouci, tak i v Praze. Lektoruje své dva akreditované kurzy týkající se problematiky rozpadu rodiny.