Rodinné centrum OLIVY pomáhá posílit hodnotu a význam rodiny prostřednictvím vzdělávání a aktivit pro rodiny s dětmi.

Olivy jsou věčně zelené, olivy nesou plody až po dvacátém roce a působí blahodárně. Jsou jako ženy...
  • Nabízejí příjemné prostředí pro rodiče a děti
  • Pomocí vzdělávací činnosti přispívají ke vzdělanosti široké veřejnosti zejména v oblasti výchovy dětí, partnerských vztahů, komunikace a uplatnění na trhu práce
  • Pořádají kreativní programy pro děti i dospělé
  • Nabízejí programy pro rodiny v krizi, zejména pro rodiny v době rozvodu
  • Pořádají společné akce s aktivní účastí rodin s dětmi - Tátafest
  • Podporují rovné příležitosti, zdůrazňují hodnoty rodiny, mezigeneračních vztahů, aktivního mateřství a otcovství
  • Spolupracují s ostatními rodinnými a mateřskými centry v Olomouckém kraji