Projekty aktuální

OLiVy pro rodiče a děti logoMPSV-m

V letošním roce se nám podařilo získat prostředky na programy a provoz rodinného centra z projektu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ve výši 295 223 Kč. Aktivity projektu "OLiVy pro rodiče a děti" jsou podpořeny z dotačního programu Rodina. MPSV podporuje zejména programy pro rodiče - přednášky, kurzy komunikace, semináře , adaptační program Miniškolka, sdílecí skupiny pro rodiče a program - Dětský průvodce světem rozvodu. Částečně budeme z těchto prostředků hradit i koordinaci centra a jeho provoz.

Podpora z Magistrátu města Olomouce

MMOL letos podpořilo činnost centra částkou 45 000 Kč. Částka bude určena na Tátafest, spotřební materiál, pronájem a dofinancování mezd koordinátorů centra. Děkujeme za podporu, která není pouze finanční. Máme možnost se účastnit jednání komunitního plánování a pracovní skupiny prorodinné politiky. OLOMOUC_LOGO_

Podpora z Olomouckého kraje

Olomoucký kraj nás letos podpořil částkou 43 000 Kč. Děkujeme za podporu, kterou využijeme především na Tátafest a dofinancování lektorské činnosti centra. Podpora také není jenom finanční, kraj nám pomáhá s propagací Tátafestu a oceňováním Tátů roku. Olomoucký kraj