Projekty aktuální

 
V letošním roce jsme uspěli také v grantové výzvě T-Mobile Mluvme spolu pro rok 2017. Náš projekt byl podpořen v plné výši. Prostředky využijeme na spolufinancování zájmového kroužku pro děti s poruchou autistického spektra, proškolení studentů, kteří budou schopni odborně se dětem věnovat, a programy pro rodiče těchto dětí - sdílecí skupiny se zapojením odborníků, přednášky a semináře. Děkujeme za podporu."
 

OLIVY pro rodiče a děti

V letošním roce se nám podařilo získat prostředky na programy a provoz rodinného centra z projektu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktivity projektu "OLiVy pro rodiče a děti" jsou podpořeny z dotačního programu Rodina. MPSV podporuje zejména programy pro rodiče - přednášky, kurzy , semináře, sdílecí skupiny pro rodiče, řízení a personální zajištění rodinného centra.  Také propagaci akcí centra a jeho provoz.    

Podpora z Magistrátu města Olomouce

MMOL  i letos podpořilo činnost centraČástka bude určena na Tátafest, spotřební materiál, pronájem, vybavení a dofinancování personálního zajištění centra. Děkujeme za podporu, která není pouze finanční. Máme možnost se účastnit jednání komunitního plánování a pracovní skupiny prorodinné politiky.      

 Podpora z Olomouckého kraje

Olomoucký kraj letos podpořil naši činnost. Děkujeme za podporu, kterou využijeme především na Tátafest, propagaci a nájem centra, vybavení a spotřební materiál a dofinancování mezd pracovníků centra. Podpora také není jenom finanční, kraj nám pomáhá s propagací Tátafestu a oceňováním Tátů roku.