Currently browsing

děti s PAS

sociálně-terapeutická skupina pro rodiče dětí s PAS

Přijďte si udělat chvilku pro sebe, trošku vydechnout, a třeba malinko utřídit myšlenky nebo se i dozvědět pár zajímavých věcí, co nám život přináší.

Skupinu povedsociální pedagog a kouč Mgr. Libor Menšík

KUBÍKOVA CESTA – ze speciální školky do běžné základní školy

Příběh devítiletého Kubíka, kterému byla ve 4 letech diagnostikována porucha autistického spektra. Povídání o důležitých faktorech, které ovlivnily Kubíkovo začlenění do běžné základní školy:

komunikace rodiny s vedením školy,

role asistenta pedagoga ve vyučování a v komunikaci s vrstevníky,

spolupráce s pedagogy a vychovateli ve škole,

co Kubíkovi pomáhá příjemně prožít běžný školní den, zvládnout zátěžové

  situace,

jak obohacuje Kubík kamarády ve třídě a co vše se od nich naučil on.

Letní příměstský TÁBOR

ve spolupráci s JAN z.s. organizuje v termínu 16. – 20.7. 2018 Letní příměstský TÁBOR pro děti s lehčí formou PAS

-každodení výlety (ZOO Olomouc, Aquapark, Pevnost poznání, Centrum Semafor, botanická zahrada, Vlastivědné muzeum…)
– bubenická škola Jumpingb drums
-hry, tvoření, pohybové aktivity, skákací hrad a další