Modré odpoledne

ZÁJMOVÝ KROUŽEK PRO DĚTI S LEHČÍ FORMOU PAS (ASPERGŮV SYNDROM – AS, VYSOKOFUNKČNÍ AUTISMUS – VFA), KDE BUDOU MOCI ROZVÍJET SVÉ TALENTY POD VEDENÍM PROŠKOLENÝCH STUDENTŮ.
 
Lektorka: Mgr. Alena Kohoutová Šedivá, Ph.D.