Currently browsing

Přednáška klinické psycholožky PhDr. Leony Jochmannové

Nejčastější témata předškolního a mladšího školního věku.

– co je u současných dětí běžné

– kde je třeba se už poradit 

– jaké problémy dětský psycholog v současnosti řeší

– co je školní zralost a co připravenost