Currently browsing

Pro děti

Herna s programem

Pravidelná úterní setkání rodičů s dětmi.

Lektorka: Jana Fojtíková

Výpravy za Poznáním

Pro všechny děti 5-8 let, které zajímá příroda.

Lektorka: Mgr. Alena Kohoutová Šedivá, PhD.,
zooložka

Muzikohry

Pravidelný čtvrteční program pro děti s rodiči.

Lektorka: Hana Kroupová

Budeme zpívat písničky pro děti známé i méně známé, podle ročních období, tancovat, hrát na jednoduché nástroje.

Dětský průvodce světem rozvodu

Rozvádíte se anebo jste se rozvedli a vaše děti se potřebují zorientovat ve změnách, které nastaly? Pravidelný kurz pro děti od 7 do 12 let.
Lektorky: Bc. Tereza Vránová
Mgr. Martina Schotliová

BABY MASÁŽE

Pro děti ve věku 0-12 měs.

fyzioterapeutka Mgr. Tereza Vaščáková

Modré odpoledne

Zájmový kroužek pro děti s lehčí autistickou poruchou (Aspergerův syndrom, vysokofunkční autismus) a jejich sourozence, kde budou moci rozvíjet své talenty a dovednosti pod vedením proškolených studentů různých zaměření. Dětem budou k dispozici asistenti.

Každé pondělí 13:30-16:15 hod.

miniŠKOLIČKA

Pro vaše děti otvíráme zimní adaptační kurz! Školičku povede

Jana Dostálková Baciak

školička je zaměřená na rozvoj dovedností, zvykání si na ostatní děti bez rodičů, nejedná se o klasické hlídání