přednáška, Page 4

Škola bez poražených

 • přednáška má rozsah 3 hodiny, po té možný kurz, který má rozsah 30 hodin 
 •  přednáška vhodná pro širokou veřejnost
 • celý kurz již pak akreditovaný MŠMT a v rámci DVPP 

Programy vedou certifikovaní lektoři, kteří jsou absolventi instruktorského kurzu T.E.T. -škola bez poražených, který je akreditovaný organizací GORDON TRAINING INTERNATIONAL a GORDON INSTITUT CZ/SK.

Nenásilná komunikace

UMÍTE VYJÁDŘIT EMPATII? JAK VNÍMÁTE SDĚLENÍ VAŠICH NEJBLIŽŠÍCH? DAŘÍ SE VÁM V KLIDU KOMUNIKOVAT V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH? CÍLEM NENÁSILNÉ KOMUNIKACE JE PODPORA AUTENTICKÉHO SETKÁNÍ A ZOHLEDNĚNÍ POTŘEB VŠECH ZŮČASTNĚNÝCH STRAN.
Přednáška a workshop s certifikovanou lektorkou
Mgr. Ivanou Horákovou

Montessori v kuchyni

Seminář pro rodiče dětí od cca 10 měsíců s praktickým návodem, jak s dětmi trávit společný čas při přípravě jídla a následném úklidu.

Stěžejní části semináře:
– Úvod do Montessori principů, pojmů a pravidel práce s dětmi, aby měla spolupráce dospělých a dětí šanci na úspěch.
– Přehled prací: Co všechno mohou děti v kuchyni dělat? V jakém věku a jak samostatně mohou pomáhat? Kdy jim rozhodně nedám ostrý nůž do ruky? Jak to potom uklidíme?
– Praktický život prakticky: Které nádobí a jaké nástroje jsou vhodné pro dětské ruce? Jak jim práci ukazuji, aby mohly děti uspět?
– Komunikace s dětmi a strach dopělých: Jak dětem vymezuji hranice? Jak pracuji se strachem, který máme okolo horkých hrnců a nožů?

Klub respektující komunikace

SDÍLECÍ KURZ PRO RODIČE,
KTEŘÍ PROŠLI KURZEM RESPEKTOVAT
A BÝT RESPEKTOVÁN
Témata: komunikace s dětmi, komunikace
s partnery, školství, aktuální témata účastníků.

Emoce nejen u dětí

Bližší pohled na některé emoce (zlost, smutek, žárlivost, úzkost) a jejich vývoj, nahlédnutí do emočních poruch u dětí a dospívajících.
lektoři: Mgr. Hana Heidorferová, PhDr. David Cichák

Sourozenecké vztahy

Jak dalece ovlivňuje přítomnost dítěte s autismem v rodině jeho sourozence?

lektor: Mgr. Libor Menšík, sociální pedagog a kouč 

Montessori doma – péče o sebe, o ostatní a o prostředí

RC OLiVY, vás zve na cyklus přednášek vedený Irenou Kubantovou, maminkou 3 dětí a lektorkou seminářů montessori pedagogiky a dílniček pro rodiče s dětmi:
MONTESSORI DOMA: péče o sebe, o druhé a o prostředí
Visí vám ječící děti na noze, když se snažíte dovařit oběd? Neumí si samy vyzout boty a neví, jak je uložit na místo bez křiku? Volají po vaší pozornosti a nenechají vás v klidu pracovat?
Montessori spolu-práce doma s dětmi od cca 18m:
Sebeobsluha: Jak dětem umožnit samostatné oblékání, svlékání, smrkání či použití WC?
Péče o prostředí: Jak učit děti uklízet – vytírat, vysávat – anebo topit v krbu či hrabat zahradu?
Společenské chování: Co je reálné kdy čekat?Během přednášek si ukážeme na praktických ukázkách, fotkách a videu, jak lze děti zapojit doma do hry a práce tak, abyste si své rodičovství užívali.
Navazující přednášky:
Matematika pro předškolní děti – 21. 2. 2019,
Psaní a čtení pro předškolní děti – 28.3. 2019.

Nenásilná komunikace

Umíte vyjádřit empatii? Jak vnímáte sdělení vašich nejbližších? Daří se vám v klidu komunikovat v konfliktních situacích? Cílem NENÁSILNÉ KOMUNIKACE je podpora autentických setkání a zohlednění potřeb všech zúčastněných stran.
Přednáška a workshop s certifikovanou lektorkou
Mgr. Ivanou Horákovou, http://www.nenasilna-komunikace.cz/

Jak vzdorovat dětskému vzdoru

 • základní principy nenásilné komunikace 
 • vývojová specifika období prvního vzdoru 
 • strategie zvládání dětského vzdoru 
 • nástin technik, jak zvládat emoce své i emoce svého dítěte 

Škola bez poražených – kurz pro pedagogické pracovníky

Nabízíme pedagogickým pracovníkům (převážně učitelům) rozvoj dovedností,
které jim pomohou:

– věnovat se více učení a výuce než řešení problémů s kázní a kontrolou;
– vyrovnávat se s emocemi žáků a řešit náročné situace nebo konflikty;
vést uspokojivě schůzky a jednání s rodiči;
– mluvit tak, aby jim druzí naslouchali, a naslouchat tak, aby druhým porozuměli;
– udržet si dobrý pocit a naplnění z práce učitele („jak nevyhořet“) .

Matematika pro předškolní děti v montessori

Matematické nadání – matematickou mysl – mají všechny děti! Nechte se inspirovat, jak dětskou matematickou mysl přirozeně rozvíjet doma. Jak předejít stresu, který ve spojení s matematikou může vzniknout ve škole? Přijďte se podívat na posloupnost montessori materiálu pro děti věku 3-6 let a vybrat si 2-3 pomůcky, které bude bezva mít – třeba dočasně – doma. Práce s množstvím a čísly ještě v předškolním věku, kdy jsou děti přirozeně připravené, je radost!
Obsah semináře:
– Jak lze s láskou a respektem umožnit dětem počítat?
– Proč je dělení nejjednodušší početní operace?
– Počítání do 10 a proč je počítání od 11–20 obzvláště složité?
– Chyby dospělých ve snaze naučit děti počítat.

Během přednášek si ukážeme na praktických ukázkách, fotkách a videu, jak lze děti zapojit doma do hry a práce tak, abyste si své rodičovství užívali.

Neklidné a zbrklé dítě – co s tím doma i ve škole

Přednáška s dr. Lidmilou Pekařovou
 • LMD a jeho projevy 
 • porucha pozornosti spojená s hyperaktivitou (ADHD)
 • jak poznat, že jde o vadu a ne jen špatně vychované dítě 
 • neklid v lavici, ,,zlobení“ a vyrušování – co lze a co nelze pedagogicky odstraňovat
 • školní zralost a zařazování hyperaktivních dětí
 • vrozená dispozice k učení kontra osobnost

Proč roste agresivita u dětí

Přednáška s dr. Lidmilou Pekařovou

Proč jsou děti takové, jaké jsou. Rodiče neumí vychovávat děti, i když chtějí a snaží se nebo výchova začíná pozdě?

NEUROVÝVOJOVÁ TERAPIE

 • podpora správného psychomotorického vývoje dítěte v rámci prevence i cílené terapeutické cvičení
POHLED NEUROLOGA

MUDr. Hana Zákopčanová Srovnalová, PH.D.

 

PSANÍ A ČTENÍ V MONTESSORI

Na semináři si prakticky ukážeme montessori materiál a aktivity, kterými mohou děti doma přirozeně rozvíjet svou budoucí schopnost psaní a čtení – např. lehká ruka, schopnost ovládat tah tužky. Jde o sérii činností, které na první pohled nevypadají jako něco, co vede ke zjemnění ruky anebo bystření vnímání tvarů písmen. Psaní a čtení vyžaduje čas, který předškolní děti mají, zatímco děti ve škole často musí postupovat bez ohledu na své skutečné aktuální možnosti.
Obsah semináře:
– Postup procesu učení psaní a čtení pro předškolní děti v souladu s montessori.
– Aktivity, které naplňují potřeby dětí, a současně je připravují na psaní a čtení.
– Chyby dospělých, kteří se snaží naučit děti psát a číst.
– Možnosti práce s problémy při psaní a čtení u dětí starších 6 let.

ZVLÁDNĚTE „POTÍŽ“ JAKO TÝM

 • nástin koučování dětí,
 • vytváření rodinného projektu
 • nestigmatizování, ale učení se dovednostem,
 • zvyšování psychické odolnosti dětí,
 • podpora rozvojového způsobu myšlení

Lektorka: Mgr. Petra Mařádková,
psycholožka a koučka