háčkování

Háčkování

Pro mírně pokročilé.

Najdete si dvě hodinky pro pohodový tvořivý večer? 

HÁČKOVÁNÍ

Najdete si dvě hodinky pro pohodový tvořivý večer?
Lektorka: Mgr. Monika Zichová