dula

Porod s dulou

Způsob, jakým žena rodí, se odráží na jejím sebevědomí, na jejím vztahu k dítěti, na dítěti samotném

Lektorka: Ewa Kučerová, dula

jednotlivá témata:

  1. Typy podpory u porodu.
  2. Snížení nepohodlí, bolesti a úzkosti při porodu.
  3. Význam předem vyjádřeného přání jako právo rodičů.
  4. Jak porod prožívají otcové.
  5. Pomoc otci se zapojením do porodního procesu.
  6. Raná vazba miminka s rodiči.