děti s PAS

sociálně-terapeutická skupina pro rodiče dětí s PAS

Přijďte si udělat chvilku pro sebe, trošku vydechnout, a třeba malinko utřídit myšlenky nebo se i dozvědět pár zajímavých věcí, co nám život přináší.

Skupinu povedsociální pedagog a kouč Mgr. Libor Menšík

KUBÍKOVA CESTA – ze speciální školky do běžné základní školy

Příběh devítiletého Kubíka, kterému byla ve 4 letech diagnostikována porucha autistického spektra. Povídání o důležitých faktorech, které ovlivnily Kubíkovo začlenění do běžné základní školy:

komunikace rodiny s vedením školy,

role asistenta pedagoga ve vyučování a v komunikaci s vrstevníky,

spolupráce s pedagogy a vychovateli ve škole,

co Kubíkovi pomáhá příjemně prožít běžný školní den, zvládnout zátěžové

  situace,

jak obohacuje Kubík kamarády ve třídě a co vše se od nich naučil on.

Letní příměstský TÁBOR

ve spolupráci s JAN z.s. organizuje v termínu 16. – 20.7. 2018 Letní příměstský TÁBOR pro děti s lehčí formou PAS

-každodení výlety (ZOO Olomouc, Aquapark, Pevnost poznání, Centrum Semafor, botanická zahrada, Vlastivědné muzeum…)
– bubenická škola Jumpingb drums
-hry, tvoření, pohybové aktivity, skákací hrad a další

 

Úvod do terapeutické hry pro děti s PAS

Navazování vztahů, podpora zájmu o okolí, rozvoj očního kontaktu, rozvoj komunikace.
Lektorka: Linda Cecavová,
16 let pracovala jako certifikovaná terapeutka Son-rise programu ® (Autism treatment center of America)

Psychické potřeby dětí (PAS a ADHD)

Klima v rodině, sociálně-emoční kompetence (porozumění sociálním situacím, sociální jednání, emoce, regulace emocí zlosti, smutku, strachu).
 
Lektorka: PhDr. Mgr. Lenka Vacková,
klinická logopedka a psycholožka

Modré odpoledne

ZÁJMOVÝ KROUŽEK PRO DĚTI S LEHČÍ FORMOU PAS (ASPERGŮV SYNDROM – AS, VYSOKOFUNKČNÍ AUTISMUS – VFA), KDE BUDOU MOCI ROZVÍJET SVÉ TALENTY POD VEDENÍM PROŠKOLENÝCH STUDENTŮ.
 
Lektorka: Mgr. Alena Kohoutová Šedivá, Ph.D.

MODRÝ KLUB v RC OLIVY

Kroužek pro děti s Aspergerovým syndromem a lehčí formou autismu, nebo podezřením na PAS, ve věku 6-12 a 3-6 let. Vítáni jsou i zdraví sourozenci. Děti v kolektivu rozvíjejí své zájmy, hrají společné hry a v praxi trénují sociální dovednosti za asistence proškolených studentů.

MODRÝ KLUB v RC OLIVY

Kroužek pro děti s Aspergerovým syndromem a lehčí formou autismu, nebo podezřením na PAS, ve věku 6-12 a 3-6 let. Vítáni jsou i zdraví sourozenci. Děti v kolektivu rozvíjejí své zájmy, hrají společné hry a v praxi trénují sociální dovednosti za asistence proškolených studentů.

MODRÝ TÝDEN

Příměstský tábor pro děti s Aspergerovým syndromem a lehčí formou autismu, nebo podezřením na PAS, ve věku 6-12 let. Vítáni jsou i zdraví sourozenci.