ONLINE / PREZENČNÍ DOUČOVÁNÍ

Pro žáky 1. stupně ZŠ

V důsledku distančního vzdělávání má mnoho dětí problémy s učivem, potřebují probrané dovysvětlit, procvičit, upevnit. Nabízíme online / prezenční doučování pro žáky 1. stupně ZŠ se studenty VŠ, případně učiteli v důchodu.

Kontakt: Mgr. Alena Kohoutová Šedivá, PhD.

MINIŠKOLKA

PRO DĚTI 2,5 AŽ 4 ROKY

Pro Vaše děti otevíráme jarní adaptační kurz.

Děti se seznámí s novým prostředím, zjistí, jaké to je pravidelně potkávat školkové kamarády, naučí se spoustu nových říkadel a písniček a z každého setkání odejdou s vlastnoručně vytvořeným výrobkem. Školička podpoří důvěru vašich dětí v sebe sama a jejich dobrý pocit a radost z toho, že dokážou spoustu věcí zvládat samostatně.

Školičku povede Jana Petřivalská Vaculová

Modrý klub

Volnočasová aktivita pro děti s Aspergerovým syndromem, vysoce funkčním autismem, nebo podezřením na PAS. Probíhá ve třech věkových skupinách. Vítáni jsou i zdraví sourozenci.

Děti v kolektivu rozvíjejí své zájmy a prostřednictvím společných her, za podpory asistentů, trénují schopnost spolupráce s vrstevníky a sociální kompetence.

Vede: Mgr. Alena Kohoutová Šedivá, Ph.D.

NENÁSILNÁ KOMUNIKACE 3 (online)

Navazující přednáška

Zveme Vás na již třetí setkání s nenásilnou komunikací, které bude tentokrát tréninkové a prožitkové. Budete tak mít možnost prohloubit své znalosti a dovednosti nabyté v předchozích setkáních.

Lektorka: Mgr. Petra Mařádková, psycholožka a koučka

JAK VHODNĚ ŘÍKAT „NE“

Kdo a jakým způsobem? Co považuje za vhodné naše okolí? Jak říkat NE v pondělí a jak v neděli?

Víc se dovíte na zážitkovém workshopu, kterým Vás hravou, obohacující formou provede

Lektorka: doc.PhDr. Dana Štěrbová Ph.D. klinická psycholožka, supervizorka