ONLINE DOUČOVÁNÍ

Pro žáky 1. stupně ZŠ

V důsledku distančního vzdělávání má mnoho dětí problémy s učivem, potřebují probrané dovysvětlit, procvičit, upevnit. Nabízíme online doučování pro žáky 1. stupně ZŠ se studenty VŠ, případně učiteli v důchodu.

ŽIVÁ ŠKOLA

– alternativa k současnému vzdělávacímu systému pro ty, kterým klasické školské organizace z různých důvodů nevyhovují

– škola komunitního typu, fungující jako spolek od r. 2014

– individuální vzdělávání

Se školou vás seznámí: Dita Ondrejčáková