ONLINE DOUČOVÁNÍ

Pro žáky 1. stupně ZŠ

V důsledku distančního vzdělávání má mnoho dětí problémy s učivem, potřebují probrané dovysvětlit, procvičit, upevnit. Nabízíme online doučování pro žáky 1. stupně ZŠ se studenty VŠ, případně učiteli v důchodu.

NENÁSILNÁ KOMUNIKACE 1 (online)

Co to je Nenásilná komunikace, a proč metody, které používá jsou velice účinné pro každého? Proč se nám někdy nedaří říct ostatním, co bychom potřebovali?

Nenásilná komunikace nás učí, že vždy máme volbu, jak zareagovat, a při tom se nenechat unést vlastními emocemi.

Lektorka: Mgr. Petra Mařádková, psycholožka a koučka