CO JE TO ZAČÍT SPOLU?

PŘEDSTAVUJEME TRENDY V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ:

Vzdělávací program, který pracuje se zásadními prvky pro motivaci dítěte k učení – jeho individuálními potřebami a zájmem, spoluprací a jeho svobodnou volbou.

Mgr. Hana Kretková a Bc. Dana Bräuerová ředitelka a zástupkyně ředitelky MŠ Žižkovo nám., Olomouc