ROZVOJ SEBEOBSLUHY A PRAKTICKÝCH ČINNOSTÍ U DĚTÍ S PAS

  • Sebeobsluha a praktické činnosti jako nedílná součást funkčních schopností každého jedince
  • Překonávání obtíží při nácviku, využití motivace, strategie nácviku sebeobsluhy a praktických dovedností, metoda postupných kroků, specifika přístupu při aplikaci metodiky strukturovaného učení
  • Praktické ukázky pomůcek

Lektorka: Mgr. Zuzana Žampachová, vedoucí SPC pro děti s PAS, Brno