MODRÝ KLUB

PRO DĚTI S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA
Kroužek pro děti s Aspergerovým syndromem a lehčí formou autismu, nebo podezřením na PAS, ve věku 6-12 a 3-6  LET. Vítáni jsou i zdraví sourozenci. Děti v kolektivu rozvíjejí své zájmy, hrají společné hry a v praxi trénují sociální dovednosti za asistence proškolených studentů.

Vede: Mgr. Alena Kohoutová Šedivá, Ph.D.

CO OD NÁS DĚTI POTŘEBUJÍ V MIMOŘÁDNÉ SITUACI

Co ukázalo domácí vzdělávání dětí o rodině? Co ukázalo o vzdělávacím systému? a jak se poučit z toho, co nám nešlo a to dělat jinak? Jaká rozhodnutí nemáme dělat v nestandardní době?

Lektor: Mgr. Jiří Halda – speciální pedagog