MODRÝ KLUB

PRO DĚTI S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA
Kroužek pro děti s Aspergerovým syndromem a lehčí formou autismu, nebo podezřením na PAS, ve věku 6-12 a 3-6  LET. Vítáni jsou i zdraví sourozenci. Děti v kolektivu rozvíjejí své zájmy, hrají společné hry a v praxi trénují sociální dovednosti za asistence proškolených studentů.

Vede: Mgr. Alena Kohoutová Šedivá, Ph.D.

INTIMITA A SEXUALITA U DĚTÍ A DOSPÍVAJÍCÍCH S PAS 

  • vývojová období a první projevy sexuality u dětí
  • vnímání a prožívání sexuality dětí s PAS
  • možné rizikové situace vyplývající ze sexuálního chování
  • vhodné přístupy a regulace nevhodného sexuálního chování

Lektorka: doc.PhDr. Dana Štěrbová Ph.D. klinická psycholožka, supervizorka