MODRÝ KLUB

PRO DĚTI S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA
Kroužek pro děti s Aspergerovým syndromem a lehčí formou autismu, nebo podezřením na PAS, ve věku 6-12 a 3-6  LET. Vítáni jsou i zdraví sourozenci. Děti v kolektivu rozvíjejí své zájmy, hrají společné hry a v praxi trénují sociální dovednosti za asistence proškolených studentů.

Vede: Mgr. Alena Kohoutová Šedivá, Ph.D.

KDO MÁ ŘÍDIT VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ?

  • Vědí dospělí lépe, co se děti mají opravdu učit? A je dobré, když je k tomu dovedou ať se jim to líbí nebo ne?
  • Jak funguje sebeřízené vzdělávání, postavené na vnitřní motivaci dítěte, kdy si dítě vybírá to, k čemu právě dozrálo?
  • A jak tedy fungují svobodné školy? Budou se děti opravdu učit na základě vlastního zájmu a potřeby?

Lektorka: PhDr. Jana Nováčková, Spoluautorka knihy Respektovat a být respektován