MODRÝ KLUB

PRO DĚTI S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA
Kroužek pro děti s Aspergerovým syndromem a lehčí formou autismu, nebo podezřením na PAS, ve věku 6-12 a 3-6  LET. Vítáni jsou i zdraví sourozenci. Děti v kolektivu rozvíjejí své zájmy, hrají společné hry a v praxi trénují sociální dovednosti za asistence proškolených studentů.

Vede: Mgr. Alena Kohoutová Šedivá, Ph.D.

DÍTĚ STŘEDEM NE STŘETEM RODIČŮ

  • Co je „dobrá“ cesta pro Vaše dítě v průběhu rozvodu?
  • Jaký dopad může mít nedohoda rodičů na dítě?
  • Jak děti zacházejí s emocemi svých rodičů?
  • Jaký vliv má na ně součinnost s OSPOD, soudními znalci apod.?

Lektorka: Bc. Tereza Vránová

wwww.detskypruvodcerozvodem.cz