MODRÝ KLUB

PRO DĚTI S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA
Kroužek pro děti s Aspergerovým syndromem a lehčí formou autismu, nebo podezřením na PAS, ve věku 6-12 a 3-6  LET. Vítáni jsou i zdraví sourozenci. Děti v kolektivu rozvíjejí své zájmy, hrají společné hry a v praxi trénují sociální dovednosti za asistence proškolených studentů.

Vede: Mgr. Alena Kohoutová Šedivá, Ph.D.

HRAVÁ ANGLIČTINA NA CESTY

Jazykový kurz pro úplné a věčné začátečníky, kteří chtějí začít mluvit anglicky. Ve skupině 5-7 osob si procvičíme modelové situace, s nimiž je možné se setkat při cestování.

Lektorka: Mgr. Klára Červinková

HRAVÁ NĚMČINA NA CESTY

Jazykový kurz pro úplné a věčné začátečníky, kteří chtějí začít mluvit německy. Ve skupině 5-7 osob si procvičíme modelové situace, s nimiž je možné se setkat při cestování.

Lektorka: Mgr. Klára Červinková