MODRÝ KLUB

PRO DĚTI S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA
Kroužek pro děti s Aspergerovým syndromem a lehčí formou autismu, nebo podezřením na PAS, ve věku 6-12 a 3-6  LET. Vítáni jsou i zdraví sourozenci. Děti v kolektivu rozvíjejí své zájmy, hrají společné hry a v praxi trénují sociální dovednosti za asistence proškolených studentů.

Vede: Mgr. Alena Kohoutová Šedivá, Ph.D.

PSYCHOLOGICKÝ ZROD DÍTĚTE.

Pohled na vývoj dítěte v nejranějším období dětství, na prožívání dítěte, jeho emoce a vliv tohoto období na další vývoj.

Lektoři: Mgr. Hana Heidorferová,

PhDr. David Cichák