Pravidelné aktivity pro děti

ONLINE DOUČOVÁNÍ

Pro žáky 1. stupně ZŠ

V důsledku distančního vzdělávání má mnoho dětí problémy s učivem, potřebují probrané dovysvětlit, procvičit, upevnit. Nabízíme online doučování pro žáky 1. stupně ZŠ se studenty VŠ, případně učiteli v důchodu.

TAJEMSTVÍ MĚSTA OLOMOUCE (Příměstský tábor pro děti 8-12 let)

Příměstský tábor pro děti 8-12 let

Rytíři, historie, vyrábění mečů, erbů, bály, turnaje – to všechno na vás čeká. Protože se budeme často pohybovat v centru města, tábor pojmeme jako „objevitelskou cestu k pokladu“. Projdeme si významné památky, které zapojíme do různých her. A uděláme si pár výletů po okolí Olomouce.