Jednorázové aktivity pro dospělé

OHROŽENÉ DÍTĚ VE ŠKOLNÍM KOLEKTIVU

  • základní projevy chování ohroženého dítěte ve školním prostředí a typické způsoby jeho komunikace a vztahových reakcí
  • teorie attachmentu a její využívání v praxi
  • předcházení narůstání jeho „obranných“ reakcí před „ohrožujícím“ okolím

Lektorka: Mgr. Zdenka Štefanidesová

DÍTĚ STŘEDEM NE STŘETEM RODIČŮ

  • Co je „dobrá“ cesta pro Vaše dítě v průběhu rozvodu?
  • Jaký dopad může mít nedohoda rodičů na dítě?
  • Jak děti zacházejí s emocemi svých rodičů?
  • Jaký vliv má na ně součinnost s OSPOD, soudními znalci apod.?

Lektorka: Bc. Tereza Vránová

wwww.detskypruvodcerozvodem.cz

SENZORICKÁ INTEGRACE JAKO PŘEDPOKLAD SPRÁVNÉHO VÝVOJE JEDINCE

Seznámení s terapií na podkladě senzorické integrace; vliv rozvoje jednotlivých smyslů na vývoj dítěte, jeho chování a akademické učení; zkušenosti se cvičením u dětí; praktické ukázky a rady, jak cvičit doma.

Lektorka: Mgr. Ing. Eva Vingrálková, Ph.D. Mgr. Gabriela Němčíková

Dětské centrum sedmička s.r.o. (www.7centrum.cz)

PUBERTA A DOSPÍVÁNÍ

Máte doma puberťáka? Jak s ním komunikovat? Jaké mohou být obtíže dospívání? Jaké krize nastávají, a co musí dospívající řešit? Co někteří používají místo toho  –  „výhybku“ v podobě drog, alkoholu, poruch příjmu potravy,  asociální chování apod.

Přijďte si poslechnout, jak to vidí rodinní terapeuti:Mgr. Hana Heidorferová a PhDr. David Cichák

NENÁSILNÁ KOMUNIKACE

SLOVA JSOU JAKO CIHLY – MŮŽEME JIMI STAVĚT MOSTY NEBO TAKÉ ZDI. NENÁSILNÁ KOMUNIKACE VNÁŠÍ DO VZTAHŮ RESPEKT, LASKAVOST I TOLERANCI. VYBÍZÍ K PLNÉM PROŽÍVÁNÍ PŘÍTOMNOSTI A UPŘÍMNÉMU ZKOUMÁNÍ POTŘEB VŠECH ZÚČASTNĚNÝCH. NABÍZÍ K TOMU JEDNODUCHÝ NÁSTROJ, KTERÝM MŮŽETE SVOU KOMUNIKACI OBOHATIT A JEHOŽ PROSTŘEDNICTVÍM ZACHOVÁTE LIDSKÉ SPOJENÍ I S ČLOVĚKEM, S JEHOŽ CHOVÁNÍM PRÁVĚ NESOUHLASÍTE. KURZ JE VHODNÝ PRO KULTIVACI RODIČOVSKÉ, OSOBNÍ I PROFESNÍ KOMUNIKACE.

Lektorka: Mgr. Petra Mařádková, psycholožka a koučka

MONTESSORI DOMA: PÉČE O SEBE, DRUHÉ A PROSTŘEDÍ

  • Sebeobsluha: Jak dětem umožnit samostatné oblékání, svlékání, smrkání či použití WC?
  • Péče o prostředí: Jak učit děti uklízet – vytírat, vysávat – anebo topit v krbu či hrabat zahradu?
  • Společenské chování: Co je reálné kdy čekat?

Lektorka: Irena Kubantová (www.montessori-praxe.cz)

RELAXAČNÝ VEČER S QUILLINGEM

Přijďte se nadechnout předvánoční atmosféry, načerpat energii ve společném tvoření, nebo si jen tak popovídat u šálku dobrého čaje. Spojíme příjemné s užitečným a vytvoříme si krásné ozdoby na stromeček technikou quillingu.

 

RESPEKTOVAT A BÝT RESPEKTOVÁN

Jedná se o rozšiřující, prakticky zaměřený seminář, který je určen pro absolventy základního kurzu nebo pro zájemce, kteří jsou s konceptem a technikami R a R  seznámeni jinou formou (kniha, kurz, životní styl..).

Seminář povedou zkušení psychologové manželé Tatjana a Pavel Kopřivovi.