Uzavřené projekty

V letošním roce jsme uspěli také v grantové výzvě T-Mobile Mluvme spolu pro rok 2017. Náš projekt byl podpořen v plné výši. Prostředky využijeme na spolufinancování zájmového kroužku pro děti s poruchou autistického spektra, proškolení studentů, kteří budou schopni odborně se dětem věnovat, a programy pro rodiče těchto dětí - sdílecí skupiny se zapojením odborníků, přednášky a semináře. Děkujeme za podporu."
 

Projekt "Rodinné centrum Olivka"

  • OLOMOUC LOGO_WEB_300DPIpodpořil Magistrát města Olomouce ve výši 20.000 Kč.
V projektu jsme se zavázali nabídnout pravidlené aktivity pro rodiče a děti nebo jen pro rodiče a uspořádat Tátafest - neformální oslavu Dne otců třetí neděli v červnu. S magistrátem města Olomouce dále splupracujeme na Dnech pro rodiny díky podpoře  Ministerstva práce a sociálních věcí, které Olomouci letos udělilo ocenění Obec přátelská rodině. Dny pro rodiny

Projekt "Podpora pravidelných programů o.s. OliVy a Tátafest"

  • Logo Olomouckého_kraje__světlé1podpořil Olomoucký kraj 10.000 Kč.
V projektu jsme se také zavázali nabídnout pravidlené aktivity pro rodiče a děti nebo jen pro rodiče a uspořádat Tátafest - neformální oslavu Dne otců třetí neděli v červnu.

Společné projekty mateřských a rodinných center Olomouckého kraje podpořené z krajských zdrojů

Od roku 2009 do roku 2014 Olomoucký kraj podporoval činnost mateřských a rodinných center formou Významného projektu kraje. Částky se pohybovaly od 150 000  do 350 000 Kč. Jednalo se vždy o roční projekty. V prvních letech jsme projekty směřovali k určitému tématu - Babiččiny buchty a dědovy nápady, Ekooka - ekologické okamžiky v MC, Rodiče a děti spokojeně a spolu apod., ale poslední tři projekty byly zaměřeny čistě na podporu mateřských a rodinných center, jejich provoz a dofinancování mezd.

Číst dál: Krajský projekt

Do projektu se zapojila většinou tato centra MC Bublinka Velká Bystřice, RC Čmelda Velký Týnec, RMC Hnízdo Zábřeh, RC Klásek Lutín, MC Komínkov Šumperk, MC Krteček Jeseník, MC Na Paloučku Zábřeh, RC Olivka Olomouc, RC Pohádka Náměšť na Hané, RC Provázek Olomouc, CPR Ráj Pavlovice u Přerova, Rodinka Přerov, MC Rybička Litovel, MC Sluníčko Přerov, MC Srdíčko Konice, RC Vikýrek Vikýřovice, MC Waldík Olomouc,  MC Zahrada Olomouc, RC Heřmánek Olomouc, RC Cipísek Prostějov, MC Dráček Hranice.
V rámci projektů probíhala akce Dny pro rodiny, kdy 10 MC a RC z celého kraje uspořádalo v rámci jednoho týdne přednášky na nejrůznější témata určená pro rodiče nebo větší akce pro rodiče s dětmi.
Pro propagaci projektu používala mateřská centra logo Olomouckého kraje.


esf

Projekt „Ukážeme Vám, jak na to"

CZ.1.04/3.4.04/76.00064 „Ukážeme Vám, jak na to“ byl projekt financovaný z ESF, jehož žadatelem byla olomoucká firma ONYX engineering, spol.r.o. a partnery neziskové organizace OLIVY, o.s. Olomouc a Okresní hospodářská komora Jeseník. Cílem dvouletého projektu bylo nabídnout komplexní program na podporu zahájení a rozvoje samostatné výdělečné činnosti.

Číst dál: Ukážeme Vám, jak na to

Ženy se v občanském sdružení OLiVy učily podnikat. Většina z nich přišla s konkrétní představou v čem by chtěly podnikat a na kurz se přihlásily proto, aby si ujasnily například právní předpisy, základy účetnictví a jiné potřebné znalosti, které k podnikaní patří. Na závěr kurzu vypracovaly podnikatelský plán.
Počáteční sen o podnikání dostal reálné obrysy a mnoho z frekventantek začalo podnikat, ať už drobně - prodej drobných rukodělných výrobků přes e-shop nebo doopravdy např. založení Snoezeelandu nebo vlastní kavárny - Bistro káva bistrá kráva. Ženy mohly v rámci projektu využít rady některého z deseti mentorů.
Ať už se po skončení kurzu vrhly do podnikání nebo ne, vytvořila se zde příjemná atmosféra a přátelství, která budou pokračovat i nadále. V dnešním konkurenčním podnikatelském prostředí je vzájemná podpora žen mezi sebou až neuvěřitelná.

Logo Olomouckého_kraje__světlé1

Projekt "Pomoc při transformaci mateřských a rodinných center prostřednictvím vzdělávání a poradenství" 2011

Díky podpoře Olomouckého kraje v roce 2011 se podařilo uskutečnit rekvalifikační kurz Rodinný sociální asistent určený pro pracovnice a dobrovolnice z mateřských a rodinných center, která chtějí rozšířit své aktivity do sociální oblasti. Kurz lektorsky zajistilo o.s. TRIÁDA z Brna. Celkem 158 h rekvalifikační kurz dokončilo 13 osob.

esf

Projekt „Nechci sedět doma"

CZ.1.04/2.1.01/44.00097 Společnost ONYX engineering, spol. s r.o. ve spolupráci s občanským sdružením OliVy o. s. uskutečnila od září 2010 projekt „Nechci sedět doma". Byl určený pro rodiče na rodičovské dovolené, kteří se chtěli vrátit zpět do práce a nebyli zařazeni do evidence úřadů práce. Realizace jednotlivých kurzů projektu probíhaly v mateřských centrech - MC Krteček v Jeseníku, MC Sluníčko v Přerově, RC Pohádka v Náměšti na Hané, MC Waldík v Olomouci a RC Olivka v Olomouci.

Číst dál: Nechci sedět doma

Na úvod projektu probíhal základní kurz komunikace a právního a podnikatelského minima. Účastnice se učily sebeprezentaci, asertivitě, komunikaci ve vztazích a orientaci v pracovně právních vztazích, buď v zaměstnaneckém poměru nebo jako živnostnice a podnikatelky. Po absolvování Motivačního kurzu účastnice pokračovaly v rekvalifikaci, kterou si samy vyberaly z nabídky – např. základy obsluhy PC, základy účetnictví, asistent pedagoga a pečovatelka o dítě. Rekvalifikační kurzy jsou akreditované a po jeho ukončení obdrží účastnice celostátně platný certifikát, který zvýší jejich hodnotu na trhu práce. Kurzy probíhají s hlídáním dětí, které zajišťují jednotlivá centra.

Projekt „Nechci sedět doma" probíhal do roku 2012.


esf

„Podnikání a rodina – zvládnu to!“

Projekt „Podnikání a rodina – zvládnu to!“ byl určen všem rodičům na rodičovské dovolené a také těm, kterým se nedařilo sladit dosavadní práci s péčí o malé děti. Byl určen také ženám či mužům, kteří se zabývají problematikou rovných příležitostí a péče o děti v mateřských či rodinných centrech a dalších zařízeních. Zapojit se mohli i ti, kteří z jakéhokoli důvodu nemohli najít pracovní uplatnění, rádi by se pustili do podnikání v oblasti práce s rodinou, ale nemají k tomu odvahu a potřebné znalosti.

Číst dál: Podnikání a rodina – zvládnu to!

l Projekt díky sérii vzdělávacích a podpůrných aktivit pomohl zlepšit postavení (nejen) rodičů na trhu práce a umožnil jim získat nové znalosti a kompetence.

Projekt „Podnikání a rodina – zvládnu to!“ obsahoval dvě základních části – vzdělávací program a metodickou podporu. Součástí vzdělávacího programu byl i rekvalifikační kurz Lektor práce s rodinou akreditovaný MŠMT.

Díky finanční podpoře Evropské unie a státního rozpočtu ČR byal účast v projektu zdarma a navíc bylo zajištěno i hlídání dětí, drobné občerstvení a částečně byla hrazena i doprava na místo konání kurzu.

Projekt „Podnikání a rodina – zvládnu to!“, č. CZ.1.04/3.4.04/76.00214, realizovala společnost Pro rodinu – rodinné a vzdělávací centrum, mateřská škola a základní škola, o.p.s., www.rcadnilek.cz, v rámci ESF OP LZZ. Vzdělávací program pro Olomoucký kraj zajišťovalo občanské sdružení Olivy, www.olivy-o.s.cz. Projekt se konal v ŽŠ prof. V. Vejdovského, Tomkova 42/411, 779 00 Olomouc

Měníme věci kolem nás

CZ.1.07/3.1.00/37.0236 Projekt  „Měníme věci kolem nás“ je zaměřen na podporu a rozvoj aktivního občanského života v regionech ČR.

Číst dál: Měníme věci kolem nás

Číst dál: Číst dál: Měníme věci kolem nás

Jeho cílem je zapojit občany do dění v místě, kde žijí, probudit u nich
zájem o věci veřejné, posílit odpovědnost za vlastní život i dění kolem.

Za tímto účelem spojilo své síly 6 neziskových organizací z různých regionů ČR, které
mají rozvoj aktivního občanského života ve svém poslání. Projekt řídí Spiralis,o.s., partneři
projektu jsou: Náš. Kraj, o.s., dále Dobrovolnické centrum Ústí nad Labem, Česká Skalice,
o.p.s., Trialog, o.p.s. a OliVy, o.s.

Spiralis logo    Spiralis, o.s.

olivy    OliVy, o.s.

CRCS na vysku barva           Centrum rozvoje Česká Skalice

logo NÁŠ KRAJ new

dcul        Dobrovolnické centrum, o.s.
Trialog Brno logo  TRIALOG

Projekt je zaměřen na pět témat:

  1. Zapojení mladých lidí do veřejného života v regionu
  2. Aktivizace občanů prostřednictvím dobrovolné služby
  3. Zapojení rodičů do života v místě
  4. Partnerství pro rozvoj regionu
  5. Podpora udržitelného rozvoje

FOTO udělování cen výtvarné soutěže 18.5.2013:

esf

Eeny Meeny nejen plíny

CZ.1.04/3.4.04/26.00329

Hlavní žadatel:

Žadatel o.s. OLiVY

Partneři projektu:

Číst dál: Eeny Meeny nejen plíny

Obsahem projektu bylo v prvním roce vzdělávání rodičů na pobytových kurzech anglického jazyka s hlídáním dětí doplněné e-learningem. V druhém roce projektu partnerská mateřská centra navazovala spolupráci s mateřskými centry nebo podobnými organizacemi v zahraničí. Během druhého roku projektu vznikly profily jednotlivých rodin zapojených do mezinárodní spolupráce. Profil rodiny z každého MC a jeden od každého zahraničního partnera i s fotodokumentací jsme vydali v dvojjazyčné publikaci „Jak se žije rodině v Evropě". Stejný název nesla i mezinárodní konference na závěr projektu, kam jsme si pozvali zahraniční hosty z partnerských organizací i odborníky na prorodinnou politiku.

esf

E-learning Eeny Meeny nejen plíny

E-learning je i po skončení projektu v takovém provozu, aby se mohly/i do něho přihlásit i další studentky/ti, které/ří mají o vzdělávání zájem.

Číst dál: E-learning